CAPI
Kueder, blanc tigré,

Mir vermëssen eise Kueder de Capi seit dem 11.09.18 am Raum Schuller.

Hien ass 13 Méint al, net gechipt an och net kastréiert.
Vläit huet een e gesinn a kann eis hellefen hien zeréck ze fannen.
Merci am viraus.
661 288 406 + 661 671 002