ÄDDI GWENNY

09/05/2017

Du bass am Hierscht 2016  am Alter vun 9 Joer bei eis komm, well Deng Leit näischt méi mat Dir ufänke konnten.

An engem deforméierte Kierper, dee knallrout war vun enger Allergie, déi vu jorelaangem schlechte Fudder koum a mat e souvill Péng an de Gelenker an op der Haut, dass du direkt no eis geschnaapt hues. Mee och mat Dengem Gebëss konnts Du dech net wieren, dat war esou kromm dass du weder anstänneg iesse konnts nach richteg Loft kruuts an eis ëmmer Zong erausgestreckt hues.

Mir hunn dech dunn mol esou gutt wei méiglech erëm opgepäppelt mee ouni Péng waars Du trotz Medikamenter ni.

Glécklecherweis hate mir och schéi Momenter mat Dir, Du waars en absolute Fan vun eisem Auto an dat hues Du och ausgelieft, wann et nëmme gaangen ass. Wanns Du dann erëm Chauffeur spille konnts, waars Du glécklech.

Mee leider huet Däi Kierper elo einfach net méi wollt an Du bass iwwert Reeboubréck bei Deng Kollege gaang.

Du hues et elo besser, mee du waars en Mupp dee mir esou schnell net wäerte vergiessen.

Als Gwendolin komm a vun eis mat vill Léift Gwenny genannt, hues du eis all Dag virun d’Ae gehalen, wei grausam Mënsche kenne sinn, wann se mengen si missten no hiren Idealer ziichten. 

   

D'Gwenny a senger "beschter" Zäit am Asyl