E generéisen Don fir de Regionalen Déierenasyl Diddeleng

2016 hunn d'Fressnapfgeschäfter zu Lëtzebuerg 1% um Chiffre d'affaires op hirer Hausmark "Real Nature" fir de Regionalen Déierenasyl Diddeleng zeréckgeluecht.

2016 hunn d'Fressnapfgeschäfter zu Lëtzebuerg 1% um Chiffre d'affaires op hirer Hausmark "Real Nature"  fir de Regionalen Déierenasyl Diddeleng zeréckgeluecht. Bei dëser Aktioun zu Gonschte vun de verloossene Muppen a Kazen ass eng ganz beuechtlech Spend  zesummekomm. 

Den 1. Deel vun deem generéisen Don - nämlech 7015,22 € - gouf kierzlech vum Oliver Müller aus der Fressnapfdirektioun  un de Regionalen Déierenasyl-Diddeleng  iwwerreecht.

E grousse Merci am Numm vun eise 4beenege "Fleegekanner"!

Am Kader vun dëser Scheckiwwerreechung huet den Här Müller och seng nei gratis APP Petscout/help virgestallt. Dës APP erlaabt et fonnten oder verlueren Déieren ze publizéieren mat Foto, Beschreiwung a genauer Lokalisatioun vun der Plaz wou se fonnt goufen oder verluer gaang sinn an dréit esou derzou bäi, datt entlafen Déieren méiglechst schnell nees doheem sinn.