En Don fir de Regionalen Déierenasyl Diddeleng vun der T3CM1 aus dem LNBD
Kierzlech hunn eng Grupp Schüler aus dem LNB zesumme mat hirem Régent dem Regionalen Déierenasyl Diddeleng en Don iwwerreecht.
 An engem Klasseprojet  haten déi jonk Leit mat vill Engagement e "Fundraising" organiséiert an déi gesammelt Spenden goufen op  verschidden Organisatiounen verdeelt. D'Equipe aus dem Regionalen Déierenasyl an hir 4beeneg Frënn soe villmools MERCI  fir dee generéise Geste.
En Don fir de Regionalen Déierenasyl Diddeleng vun den Ofschlossklassen aus dem LNBD
Kierzlech war de Komitee vun den Ofschlossklassen aus dem LNB op Besuch am Déierenasyl
D'Schüler, déi dëst Joer hir 1ière oder hir 13e ofgeschloss hunn, haten iwwert d'Schouljoer duerch e puer Aktiounen, wéi Kuch verkafen oder Tombolaen Sue gesammelt fir  d'Ofschlossfeier vun hirer Lycéeszäit ze finanzéieren.  Zum Schluss sinn nach stolz 550€ iwwregbliwwen, déi dem Regionalen Déierenasyl Diddeleng als Spend iwwerreecht gi sinn. Mir soe villmools Merci fir dee léiwe Geste a...
Projet "Smooth-A-Fruit" am Lycée Michel Lucius : Don fir déi verloossen Déieren
Am Kader vun hirem Klasseprojet haten 8 SchülerInne vun enger 12e Commerce d'Mini-Entreprise "Smooth-A-Fruit" op d'Bee gestallt an hunn déi allsäits beléifte Smoothië produzéiert a verkaaft.
  De finalen Erléis, deen um Enn vum Schouljoer iwwreg bliwwen ass, waren ëmmerhi stolz 1050 € an dës Zomm hunn déi jonk Leit dem Regionalen Déierenasyl - Dideleng gespent. Niewent der materieller Spend ass awer och den Engagement vun de jonken Déierefrënn ervirzehiewen, déi duerch hiren Asaz aktiv a konstruktiv hëllefen, d'Effikassitéit vum Déiereschutz zu Lëtzebuerg ofzesécheren.
De Kannergemengerot vun Diddeleng op Besuch am Déierenasyl
E grousse Merci fir déi motivéiert jonk Leit an hiren Engagement!
Kierzlech waren déi jonk Membere vum Diddelenger Kannergemengerot zu Besuch am Regionalen Déierenasyl Diddeleng. Déi ganz um Wuel vun den Déieren interesséiert Kanner a Jugendlecher hu während der Visite vum Asyl vill Froen iwwert de Fonctionnement vum Déierenasyl, awer och iwwert den Déiereschutz am allgemenge gestalt a waren och ganz houfreg dem Déierenasyl e Scheck vun 225€ fir déi verloosse Muppen a...
Schulprojekt zu Gunsten des Regionalen Tierheims Dudelange
Lisa, Claudia, Sandrine, Dany, Massimo und Lucia, 6 Schüler der 13e T3 CM1 des LNB haben sich im Rahmen ihres Klassenprojekts -HELPDOGS- für die verlassenen Tiere des Regionalen Tierheims Düdelingen eingesetzt.
Die gesamte Projekt  wurde mit viel Engagement von den 6 Schülern  auf die Beine gestellt.  Organisation, Vorbereitungen und Ablauf  gehörten zum Projekt - das später in der Schule vorgestellt und bewertet wird - und mussten von den Jugendlichen allein bewältigt werden. Die Finanzierung des Projekts beruhte zum Teil auf Sponsorengeldern, hier konnten Protego-Gestion, Seat-Winandy, Boutique Italian Style, Subway, Coiffure Ferber, Cottage Hotel und...