VISITTEN FIR SCHOUL KLASSEN
Op Ufro bitt de Regionalen Déierenasyl Diddeleng Visitten fir Schoul Klassen (ab dem leschte Cycle Primaire) un. Déi Responsabel vum Regionalen Déierenasyl gi während de Visitten op déi ënnerschiddlech Aspekter vum Déiereschutz a vun der aartgerechter Haltung vun Honn a Kazen an. De Programm ass dem Alter vun de Visiteuren ugepasst opgebaut, déi Responsabel...
Projet "Smooth-A-Fruit" am Lycée Michel Lucius : Don fir déi verloossen Déieren
Am Kader vun hirem Klasseprojet haten 8 SchülerInne vun enger 12e Commerce d'Mini-Entreprise "Smooth-A-Fruit" op d'Bee gestallt an hunn déi allsäits beléifte Smoothië produzéiert a verkaaft.
  De finalen Erléis, deen um Enn vum Schouljoer iwwreg bliwwen ass, waren ëmmerhi stolz 1050 € an dës Zomm hunn déi jonk Leit dem Regionalen Déierenasyl - Dideleng gespent. Niewent der materieller Spend ass awer och den Engagement vun de jonken Déierefrënn ervirzehiewen, déi duerch hiren Asaz aktiv a konstruktiv hëllefen, d'Effikassitéit vum Déiereschutz zu Lëtzebuerg ofzesécheren.
De Kannergemengerot vun Diddeleng op Besuch am Déierenasyl
E grousse Merci fir déi motivéiert jonk Leit an hiren Engagement!
Kierzlech waren déi jonk Membere vum Diddelenger Kannergemengerot zu Besuch am Regionalen Déierenasyl Diddeleng. Déi ganz um Wuel vun den Déieren interesséiert Kanner a Jugendlecher hu während der Visite vum Asyl vill Froen iwwert de Fonctionnement vum Déierenasyl, awer och iwwert den Déiereschutz am allgemenge gestalt a waren och ganz houfreg dem Déierenasyl e Scheck vun 225€ fir déi verloosse Muppen a...
Visites pédagogiques à l'asile: D'Schüler/innen aus dem Enseignement Fondamental 4.1. aus der Dellhéicht - Schoul vun Esch waren den 8. Juli op Besuch
15 Schüler-Innen an hir Enseignante ware ganz interesséiert an hate fläisseg gesammelt: Fudder, Spillsaachen, Kierf an en Don! E grousse MERCI!
Bei dësem Besuch hunn d'Kanner net nëmmen e klengen Abléck an de Fonctionnement vum Déierenasyl kritt, mee se sinn och op e puer wichteg Aspekter vun der Kierpersprooch  vun Hond a Kaz  opmierksam gemaach ginn. Während der uschléissender Visite vun den Installatioune vum Asyl haten déi jonk Déierefrënn vill Freed am Kazenhaus, wou sech eis Mini-Tigeren gären heemele gelooss hunn.
Visites pédagogiques à l'asile: la classe des aides en pharmacie du LTPS en visite à l'asile régional Dudelange
Sensibilisation pour les chiens et chats délaissés, mais aussi informations sur le fonctionnement de l'asile régional et les divers aspects du traitement médical des animaux
Visites pédagogiques à l'asile: un groupe d'élèves du "Lënster Lycée"
Dans le cadre de leur option"Mupp" 5 élèves du LTJ accompagnés par leur enseignante ont visité l'asile
D'Schüler aus der Grondschoulklass 4.2. vu Bascharage hunn de 26. Februar 2016 den Asyl besicht
Sie hunn eise verloossenen Honn a Kazen en Don vun 1000€ matbruecht, Suen déi sie duerch de Verkaf vu Kaffi a Kuch gesammelt haten.
E grousse Merci un déi jonk Déierefrënn an hir Léierin fir hiren Asaz an hirt Interesse un der Problematik vum Déiereschutz
Visites pédagogiques à l'asile: élèves du "Lënster Lycée"
Les élèves et leurs enseignants avaient bien préparé cette visite chez les chiens et chats délaissés de l'asile de Dudelange
Am Kader vun engem Schoulprojet iwwert d'Déieren haten d'Schüler aus dem Lënster Lycée sech och mat der Thematik vun den Déierenasyler beschäftegt. De Besuch am Diddelenger Déierenasyl huet déi interesséiert Jugendlecher ganz konkret mat der Realitéit konfrontéiert: Wéi si d'Installatioune vum Asyl besichtegt hunn, kruten si en Abléck an en onschéinen Aspekt vun eiser Gesellschaft:...
D'Schüler aus der Option Natur - an Déiereschutz aus dem Schengen Lyzeum op Besuch am Diddelenger Asyl
Gutt virbereeten a motivéiert Schüler hunn aus dëser Visite en interessante Nomëtteg gemaach.
CLUB SENIOR aus Waasserbëlleg am Diddelenger Déierenasyl
27 interesséiert Natur-an Déierenfrënn hunn de 15. Mee den Asyl besicht a konnten sech e Bild vun der Aarbecht vun den fräiwëllegen Diddelenger Déiereschützer maachen.
Visites pédagogiques à l'asile - groupe d'élèves de l'Ecole Privée Fieldgen
8 élèves très intéressées au fonctionnement de l'asile pour animaux ont visité l'asile pour animaux dans le cadre de leur projet "Muppenatelier" en compagnie de leur enseignante.
Visites pédagogiques à l'asile - 10ièmes Lycée Technique Michel Lucius
Am Kader vun hierer Projektwoch, hu Schüler aus dem LTML den Diddelenger Asyl besicht. Fir déi meescht war et den 1. Kontakt mat engem Déierenasyl a mir hoffen, dat eis Muppen a Kazen eng dauerhaft Impressioun hannerlooss hunn.
Visites pédagogiques à l'asile - Option Bénévolat LMRL
D'Schüler aus der Option Bénévolat vum LMRL hunn den Diddelenger Asyl besicht an sech e Bild vun der Aarbecht fir déi verloossen Déiere gemaach.
Visites pédagogiques à l'asile - classes LMRL
Während de "Fuussendeeg" am LMRL krut den Diddelenger Asyl de 15. Abrëll 2013 Besuch vun enger Schülergrupp mat hiere Proffen Anne Thill a Paul Weber
Visites pédagogiques à l'asile - classes Lycée Classique Diekirch
Nom Besuch vun hiere Kollegen viru 14 Deeg hu weider Schüler aus dem LCD den Diddelenger Asyl mat hieren Enseignante besicht.Bei dëser Gelegenheet hunn déi Jugendlech dem Asyl en Don vun 250€ iwwerreecht.
Visite pédagogique à l'asile : des élèves de l'Ecole Privée FIELDGEN
6 élèves très intéressées au fonctionnement de l'asile pour animaux ont visité l'asile pour animaux dans le cadre de leur projet "Muppenatelier" en compagnie de leur enseignante.
Visites pédagogiques à l'asile - Les élèves de 5e du LNBDudelange
Dans le cadre de leur semaine de projets les élèves de 5e (LNB) ont rendu visite à l'asile pour animaux
Visites pédagogiques à l'asile - classes LCD
Genau wéi 2012 hunn och 2013 Schüler vu 6ièmes Klassen aus dem LCD den Diddelenger Asyl mat hieren Enseignante besicht.
  Bei dëser Gelegenheet hunn déi Jugendlech dem Asyl en Don vu 400€ gemaach. Sie haten déi ansehlech Zomm Geld mat dem Verkaf vu Kuch a Kalenneren gesammelt. D'Muppen an d'Kaze soen hiere jonke Frënn villmols Merci an hoffen, dat deen een oder anere vun hinnen sech villäicht spéiderhinn am Déiereschutz engagéiert.
Visite pédagogique à l'asile : Les élèves des classes de 6e 1-3 du LCD
Les élèves ont assisté à la présentation officielle de l'action PARRAINAGE - ils ont créé les affiches - et ont remis la belle somme de 1000€ à l'asile pour animaux. Un grand MERCI à ces jeunes très engagés et à leurs enseignants!
  TIERHEIMPATENSCHAFTEN - Asile pour animaux Dudelange (SPAD asbl) Wie die meisten Tierschutzeinrichtungen erhält das Tierasyl Düdelingen keine staatlichen Unterstützungen und muss sich durch Spendengelder finanzieren. Allerdings wird es von Jahr zu Jahr schwieriger rund 300.000€ für Futter, Tierarzt und den Unterhalt des Tierheims aufzubringen, zumal nicht nur die Anzahl der aufgenommenen Tiere zunimmt, sondern immer mehr Tiere lange Zeit auf das richtige...
Visite pédagogique à l'asile : Maison de Relais Differdange
D'Kanner vun der Maison de Relais vun Déifferdeng am Diddelenger Déierenasyl
  Am Kader vun hierem Projet Kanner an Déieren hunn d'Kanner vun der Maison de Relais Déiferdeng mat hieren Educatricen d'Diddelenger Déierenasyl besicht. D'Muppen an d'Kazen soe villmols Merci fir déi schéi Fudderspenden, déi sie hinne matbruecht hunn!
Visite pédagogique à l'asile: Les élèves de 6e du LMRL
D'Schüler haten sech excellent op hiere Besuch am Déierenasyl preparéiert an hu groussen Undeel un den eenzelnen Déiereschicksaler geholl.
 Sie hunn dem Déierenasyl en Don vun 250€ matbruecht, Suen déi sie duerch de Verkaf vu Kaffi a Kuch gesammelt haten.