E grousse Merci un d‘Optioun Bénévolat aus dem Lycée Hubert Clément vun Esch déi eis Déieren mat engem generéisen Don vu ronn 1300.-€ ënnerstëtzen!

20/01/2019