WILLY - identifiable par micropuce -
Kueder, tigré blanc,

Perdu le 06.12.20 à Breidweiler

Hien as praktesch spuerlos zu Breidweiler an der rue Hicht, virun eiser Hausdiir, verschwonnen géint 14:00 Auer am Nomëtteg.
De Willy huet ca. 2 Joer, as wäiss-gro-schwaarz am Pelz. Hien as kastréiert, gechipt an och tätowéiert. Wat immens opfälleg as, as, datt de Willy nëmmen nach 1 Aan huet. Dat zweet Aan as och ganz schlecht, hien as sou gutt wéi blann. De Willy bräicht all Dag Drëpsen fir den Aandrock ze stabiliséieren. Eventuell huet de Willy och nach säin bloen Halsband un.
Villäicht gouf de Willy ugestouss, oder en as éierens agespaart, oder et huet een e matgeholl, well e Matleed mat him hat.

Contact:
Carmen Wagener
58, rue Hicht  L- 6238 Breidweiler
GSM: (+352)  661 101077